Go to OLD SITE  सोमवार,१२ माघ,२०७७(Monday,25 January,2021 )    01-6630739 / 01-6630819   slcoce@hotmail.com Check Email logo नेपाली logo ENG

रजिष्ट्रेशन फारम भराउने सम्बन्धमा

image
Publish Date: २०७७-९-१५

Read More

बिधार्थीहरुका लागि परिक्षा आबेदन फारम भर्ने सम्बन्धी सुचना

Publish Date: २०७७-९-१५

Read More

रजिष्ट्रेशन फारम भर्ने, भराउने सूचना ।

Publish Date: २०७७-९-१५

Read More

SMS/IVR NOTICE

Publish Date: २०७७-४-१५

Read More

MARKS UPLOAD TUTORIAL

Publish Date: २०७७-३-२७

Read More

SEEEMIS [NEW] Download

Publish Date: २०७७-३-२१

Read More

To Download Software(VPN)

Publish Date: २०७७-३-२१

Read More

एस.ई.ई २०७६ विद्यार्थीहरुको विवरण डाउनलोड गर्ने तरीका (Guide)

Publish Date: २०७७-३-१६

एस.ई.ई २०७६ विद्यार्थीहरुको विवरण डाउनलोड गर्न यहा Click गर्नुहोस

Read More

माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (SEE) स्थगित भएको सूचना l

Publish Date: २०७६-१२-६

Read More