Go to OLD SITE  बिहिवार,५ भदौ,२०७६(Thursday,22 August,2019 )    01-6630739 / 01-6630819   slcoce@hotmail.com Check Email logo नेपाली logo ENG

एसईई पूरक परीक्षा २०७५ का परीक्षा केन्द्रहरु

Publish Date: २०७६-४-२३

एसईई  पूरक परीक्षा २०७५ का परीक्षा केन्द्रहरु

Read More

पूरक परीक्षा २०७५ को समय तालिकासम्बन्धी सूचना

Publish Date: २०७६-३-१९

सूचना डाउनलोड गर्नुहोस् 

बिषय र कोड नम्बर सम्बन्धी Read More


पुनर्योग सम्बन्धी सूचना

Publish Date: २०७६-३-१३

आफुले प्राप्त गरेको कुनै बिषयको नतिजा चित्त नबुझेमा सम्बन्धित परीक्षार्थीले पुनर्योग गराउन सक्नेछन्  । यसका लागि प्रतिविषय रु ५०० र आवश्यक  विवरणसहित परीक्षा…

Read More

एसईईको नियमित र प्राबिधिक समूह २०७५ को नतिजा प्रकासन

Publish Date: २०७६-३-१२

Result Summary Province Wise

Result Summary Subject Wise

Result Summary School Type Wise

Read More