Go to OLD SITE  सोमवार,५ आश्विन,२०७७(Monday,21 September,2020 )    01-6630739 / 01-6630819   slcoce@hotmail.com Check Email logo नेपाली logo ENG

२०७६ को प्रमाणपत्र वितरण गर्ने सम्बन्धमा

Publish Date: २०७७-६-२

Read More

SMS/IVR NOTICE

Publish Date: २०७७-४-१५

Read More

MARKS UPLOAD TUTORIAL

Publish Date: २०७७-३-२७

Read More

SEEEMIS [NEW] Download

Publish Date: २०७७-३-२१

Read More

To Download Software(VPN)

Publish Date: २०७७-३-२१

Read More

एस.ई.ई २०७६ विद्यार्थीहरुको विवरण डाउनलोड गर्ने तरीका (Guide)

Publish Date: २०७७-३-१६

एस.ई.ई २०७६ विद्यार्थीहरुको विवरण डाउनलोड गर्न यहा Click गर्नुहोस

Read More

माध्यमिक शिक्षा परीक्षा कक्षा १० को मूल्याङ्कन विवरण पठाउने सम्बन्धी सूचना

Publish Date: २०७७-३-१०

Read More

माध्यमिक शिक्षा परीक्षा, परीक्षा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन केन्द्रीय सुरक्षा समितिको निर्णय ।

image
Publish Date: २०७६-१२-७

Read More

माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (SEE) स्थगित भएको सूचना l

Publish Date: २०७६-१२-६

Read More

आवेदन फाराम इन्ट्रि गर्ने तरिका

Publish Date: २०७६-१०-१

Read More

दोहोरो रजिष्ट्रेशन सम्बन्धी सूचना

Publish Date: २०७६-९-२७

Read More

आसय को सुचना

Publish Date: २०७६-९-१८

Read More

२०७६ सालको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (नियमित, ग्रेडबृद्धि तथा प्राविधिक) को समय तालिका सम्बन्धी सूचना

Publish Date: २०७६-९-१

२०७६ सालको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (नियमित, ग्रेडबृद्धि तथा प्राविधिक) को समय तालिका सम्बन्धी सूचना

Read More

ग्रेडबृद्धि गर्न चाहने बिधार्थीहरुका लागि परिक्षा आबेदन फारम भर्ने सम्बन्धी सुचना

Publish Date: २०७६-८-१२

Read More

पुरक पारीक्षा २०७५ को पूनर्योगको नतिजा

Publish Date: २०७६-८-१०

Read More