Go to OLD SITE  शनिवार,२९ चैत्र,२०७६(Saturday,11 April,2020 )    01-6630739 / 01-6630819   slcoce@hotmail.com Check Email logo नेपाली logo ENG

माध्यमिक शिक्षा परीक्षा, परीक्षा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन केन्द्रीय सुरक्षा समितिको निर्णय ।

image
Publish Date: २०७६-१२-७

Read More

माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (SEE) स्थगित भएको सूचना l

Publish Date: २०७६-१२-६

Read More

आवेदन फाराम इन्ट्रि गर्ने तरिका

Publish Date: २०७६-१०-१

Read More

दोहोरो रजिष्ट्रेशन सम्बन्धी सूचना

Publish Date: २०७६-९-२७

Read More

आसय को सुचना

Publish Date: २०७६-९-१८

Read More

२०७६ सालको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (नियमित, ग्रेडबृद्धि तथा प्राविधिक) को समय तालिका सम्बन्धी सूचना

Publish Date: २०७६-९-१

२०७६ सालको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (नियमित, ग्रेडबृद्धि तथा प्राविधिक) को समय तालिका सम्बन्धी सूचना

Read More

ग्रेडबृद्धि गर्न चाहने बिधार्थीहरुका लागि परिक्षा आबेदन फारम भर्ने सम्बन्धी सुचना

Publish Date: २०७६-८-१२

Read More

पुरक पारीक्षा २०७५ को पूनर्योगको नतिजा

Publish Date: २०७६-८-१०

Read More

एसईई ग्रेड बृद्धि पूरक परीक्षा २०७५ को परीक्षाफलको सारांश

Publish Date: २०७६-६-१६

Download Result Summary

Read More

एसईई २०७७ मा समावेश हुनका लागि रजिस्ट्रेशन फाराम भर्ने भराउने सम्बन्धी सूचना

Publish Date: २०७६-६-६

Read More

एसईई २०७६ मा समावेश हुनका लागि आवेदन फाराम भर्ने भराउने सम्बन्धी सूचना

Publish Date: २०७६-६-६

Read More


एसईई पूरक परीक्षा २०७५ का परीक्षा केन्द्रहरु

Publish Date: २०७६-४-२३

एसईई  पूरक परीक्षा २०७५ का परीक्षा केन्द्रहरु

Read More

पूरक परीक्षा २०७५ को समय तालिकासम्बन्धी सूचना

Publish Date: २०७६-३-१८

सूचना डाउनलोड गर्नुहोस् 

बिषय र कोड नम्बर सम्बन्धी Read More


पुनर्योग सम्बन्धी सूचना

Publish Date: २०७६-३-१३

आफुले प्राप्त गरेको कुनै बिषयको नतिजा चित्त नबुझेमा सम्बन्धित परीक्षार्थीले पुनर्योग गराउन सक्नेछन्  । यसका लागि प्रतिविषय रु ५०० र आवश्यक  विवरणसहित परीक्षा…

Read More