Go to OLD SITE  बुधवार,६ आश्विन,२०७८(Wednesday,22 September,2021 )    01-6630739 / 01-6630819   slcoce@hotmail.com Check Email logo नेपाली logo ENG

माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (SEE) कक्षा १० को विद्यार्थी मूल्याङ्कन, नतिजा प्रकाशन तथा प्रमाणीकरण कार्यव

Publish Date: 2021-06-14

Click to download