Go to OLD SITE  सोमवार,५ आश्विन,२०७७(Monday,21 September,2020 )    01-6630739 / 01-6630819   slcoce@hotmail.com Check Email logo नेपाली logo ENG

Notice on Re-totalling

Publish Date: 2019-06-28

आफुले प्राप्त गरेको कुनै बिषयको नतिजा चित्त नबुझेमा सम्बन्धित परीक्षार्थीले पुनर्योग गराउन सक्नेछन्  । यसका लागि प्रतिविषय रु ५०० र आवश्यक  विवरणसहित परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय वा प्रदेशस्थित  शिक्षा विकास निर्देशनालय वा जिल्लास्थित शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइमा नतिजा प्रकाशन भएको मितिले १५ दिनभित्र निवेदन दिन सक्ने व्यवस्था  मिलाइएको छ । पुनर्योगको लागि निवेदन पनिकाको वेवसाइट www.see.gov.np  वा  राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको वेवसाइट www.neb.gov.np बाट डाउनलोड गरी भर्नुपर्ने छ।