Go to OLD SITE  बिहिवार,३ श्रावण,२०८१(Thursday,18 July,2024 )    01-6630739 / 01-6630819   slcoce@hotmail.com Check Email logo नेपाली logo ENG
Published Date Category Title Description Download
2024-07-16 General Notices RETOTAL RESULT TILL 2024-07-16 | २०८१/०४/०१ image
2024-07-16 General Notices २०८० सालको एसइइ पुरक (ग्रेडबृद्धि) परीक्षामा सम्मिलित हुने परीक्षार्थीहरुले भर्नुपर्ने आवेदन फाराम image
2024-07-15 General Notices RETOTAL RESULT TILL 2024-07-15 | २०८१/०३/३१

RETOTAL RESULT TILL 2024-07-15 | २०८१/०३/३१  भन्नाले उल्लेखित मिति सम्म हेरिएका कपी हरुको मात्र CHANGED र UNCHANGED CASE हो ।

हाल सम्म CHANGED र UNCHANGED CASE मा उल्लेख नभएका SYMBOL NUMBER हरुको RESULT क्रमश हुँदै जान्छन ।    

image
2024-07-14 General Notices RETOTAL RESULT TILL 2024-07-13 (२०८१/०३/२९ )

हालसम्म पुनर्योग परीक्षण गरिएका सिम्बल नम्बरहरू को नतिजा

image
2024-07-10 General Notices 2081/03/25 सम्म प्रवेश पत्र र रजिष्ट्रेशन स्लीपका आधारमा भएका निर्णयहरु image
2024-07-10 General Notices 2081/03/23 सम्म फैशला पर्चा बाट भएका निर्णयहरु image
2024-07-07 General Notices MISSING RESULT SEE2080 (2nd LOT) image
2024-07-05 General Notices MISSING RESULT SEE2080 (1st LOT) image
2024-07-04 General Notices पुरक (ग्रेडबृद्धि) परीक्षा सम्बन्धमा image
2024-07-02 General Notices २०८० सालको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा पूरक ग्रेडवृद्धिको समयतालिका सम्बन्धी सूचना image
2024-07-02 General Notices २०८० सालको एसइइ पुरक (ग्रेडबृद्धि) परीक्षामा सम्मिलित हुने परीक्षार्थीहरुले भर्नुपर्ने आवेदन फाराम image
2024-06-30 General Notices माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइइ) २०८० को पुनर्योग सम्बन्धी सूचना image
2024-06-28 General Notices Missing Form image
2024-06-28 General Notices माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (SEE) २०८० को नतिजा नखुलेको सम्बन्धी निवेदन दिने सूचना image
2024-06-26 General Notices माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (SEE) को नतिजा सम्बन्धमा जानकारी image
2024-06-24 General Notices माद्यामिक शिक्षा परिक्षा (SEE) २०८० को नतिजा सम्बन्धी विवरण Website, SMS र IVR बाट प्रकाशन हुने सुचन image
2024-06-20 General Notices शैक्षिक सत्र २०८१ को माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (SEE) सम्बन्धी बार्षिक कार्यतालिका image
2024-06-07 General Notices 2081/02/23 सम्म प्रवेश पत्र र रजिष्ट्रेशन स्लीपका आधारमा भएका निर्णयहरु image
2024-06-07 General Notices 2081/02/24 सम्म फैशला पर्चा बाट भएका निर्णयहरु image
2024-06-05 General Notices 2081/02/18 सम्म प्रवेश पत्र र रजिष्ट्रेशन स्लीपका आधारमा भएका निर्णयहरु image
2024-06-05 General Notices SMS, IVR वा Website बाट (एसइइ २०८०) को नतिजाको जानकारी गराउने सम्बन्धी सुचना image
2024-06-05 General Notices उमेर नाम र जात सच्याउने सम्बन्धी सूचना image
2024-05-27 General Notices 2081/02/09 सम्म प्रवेश पत्र र रजिष्ट्रेशन स्लीपका आधारमा भएका निर्णयहरु image
2024-05-27 General Notices 2081/02/13 सम्म फैशला पर्चा बाट भएका निर्णयहरु image
2024-05-20 General Notices 2081/02/03 सम्म फैशला पर्चा बाट भएका निर्णयहरु image
2024-05-20 General Notices 2081/02/03 सम्म प्रवेश पत्र र रजिष्ट्रेशन स्लीपका आधारमा भएका निर्णयहरु image
2024-05-15 General Notices सिलवन्दी दरभाउपत्र स्वीकृतको सुचना २०८१/०२/०२ image
2024-05-14 General Notices 2081/01/31 सम्म फैशला पर्चा बाट भएका निर्णयहरु image
2024-05-14 General Notices 2081/01/31 सम्म प्रवेश पत्र र रजिष्ट्रेशन स्लीपका आधारमा भएका निर्णयहरु image
2024-05-02 General Notices सिलवन्दी दरभाउपत्र स्वीकृतको सुचना image
2024-04-27 General Notices 2081/01/15 सम्म फैशला पर्चा बाट भएका निर्णयहरु image
2024-04-27 General Notices 2081/01/15 सम्म प्रवेश पत्र र रजिष्ट्रेशन स्लीपका आधारमा भएका निर्णयहरु image
2024-04-25 General Notices Invitation for Sealed Quotation image
2024-04-22 General Notices झुरा कागज लिलामी बिक्रिको न्यूनतम कायम मुल्य स्वीकृत गर्ने सम्बन्धी सुचना image
2024-04-19 General Notices २०८०/१२/२८ सम्म फैशला पर्चाका आधारमा भएका निर्णयहरु image
2024-04-09 General Notices Practical Marks Upload SEEMIS | DOWNLOAD

DOWNLOAD

2024-03-31 General Notices 2080/12/16 र 17 फैशला पर्चाका आधारमा भएका निर्णयहरु image
2024-03-31 General Notices Invitation for Sealed Quotation image
2024-03-29 General Notices 2080-12-08 देखि 2080-12-15 सम्म फैशला पर्चाबाट भएका निर्णयहरु २०८०/१२/१६ image
2024-03-29 General Notices माध्यमिक शिक्षा परीक्षा ( SEE ) सम्बन्धमा जारी अपिल २०८०/१२/१६ image
2024-03-28 General Notices माध्यमिक शिक्षा परीक्षा ( SEE ) सम्बन्धमा जारी अपिल २०८०/१२/१५ image
2024-03-25 General Notices 2080-11-22 देखि 2080-12-12 सम्म प्रवेश पत्र र रजिष्ट्रेशन स्लीपका आधारमा भएका निर्णयहरु image
2024-03-23 General Notices माध्यमिक शिक्षा परीक्षा ( SEE ) सम्बन्धमा जारी अपिल २०८०/१२/१० image
2024-03-20 General Notices 2080/11/19 TO 24 सम्मको निर्णय पर्चाको आधारमा भएका निर्णयहरु image
2024-03-12 General Notices सुचना | २०८०/११/२९ image
2024-03-06 General Notices निर्णय पर्चाका आधारम २०८०/११/१५ देखि २०८०/११/१८ सम्म भएका निर्णयहरु image
2024-03-01 General Notices २०८०/११/११ देखी २०८०/११/१४ सम्मको फैशला पर्चाका आधारमा भएका निर्णयहरु image
2024-03-01 General Notices प्रवेश पत्र र रजिष्ट्रेशसन स्लीप र तात्विक फरक नपर्ने गरी २०८०/११/११ सम्माका साधारण तर्फका निर्णयहरु image
2024-02-26 General Notices झुरा कागजात लिलाम सम्बन्धी बोलपत्र आह्वानको सूचना २०८०/११/१४ image
2024-02-17 General Notices SEE MODEL QUESTIONS 2080 DOWNLOAD

SEE MODEL QUESTIONS 2080 DOWNLOAD

2024-02-15 General Notices फैसला पर्चाको आधारमा भएका संशोधनः २०८०/११/०३ image
2024-02-15 General Notices Practical Marks Upload Format

Practical Marks Upload Format

2024-02-15 General Notices नमुना प्रश्न पत्र सम्बन्धमा image
2024-02-13 General Notices फैसला पर्चाको आधारमा भएका संशोधनः २०८०/११/०१ image
2024-02-08 General Notices प्रवेशपत्र/रजिष्ट्रेशन स्लिपको आधारमा भएका संशोधनः २०८०/१०/२५ image
2024-02-06 General Notices फैसला पर्चाको आधारमा भएका संशोधनः २०८०/१०/२३ image
2024-02-01 General Notices प्रवेशपत्र/रजिष्ट्रेशन स्लिपको आधारमा भएका संशोधनः २०८०/१०/१८ image
2024-01-31 General Notices उमेर,नाम र जात सच्याउने सम्बन्धी सूचना image
2024-01-31 General Notices प्रमाणपत्र संशोधन सम्बन्धी सेवा लिन निवेदन साथ पेश गर्नुपर्ने कागजातहरु image
2024-01-30 General Notices प्रवेशपत्र/रजिष्ट्रेशन स्लिपको आधारमा भएका संशोधनः २०८०/१०/१६ image
2024-01-30 General Notices फैसला पर्चाको आधारमा भएका संशोधनः २०८०/१०/१६ image
2024-01-29 Press Release झुरा कागजात लिलाम सम्बन्धी बोलपत्र आव्हानको सूचना २०८०/१०/१५ image
2024-01-26 Press Release प्रवेशपत्र/रजिष्ट्रेशन स्लिपको आधारमा भएका संशोधनः २०८०/१०/१२ image
2024-01-23 General Notices फैसला पर्चाको आधारमा भएका संशोधनः २०८०/१०/०९ image
2024-01-23 General Notices प्रवेशपत्र/रजिष्ट्रेशन स्लिपको आधारमा भएका संशोधनः २०८०/१०/०९ image
2024-01-22 General Notices २०८० सालको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (नियमित, ग्रेडबृद्धि) को समयतालिका सम्बन्धी सूचना २०८०/१०/०७ image
2023-12-04 General Notices इकाइको बोधार्थ पत्र image
2023-12-04 General Notices फैसला पर्चा कार्यान्वयनका लागि रुजु image
2023-12-01 General Notices रजिष्ट्रेशनको समष्टिगत फाराम image
2023-11-10 General Notices २०८० सालमा सञ्चालन हुने माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइइ) मा समावेश हुनका लागि परीक्षा आवेदन फाराम भर्न image
2023-11-10 General Notices माद्यामिक शिक्षा परीक्षा एसइइ २०८१ मा समावेश हुनका लागी रजिस्ट्रेशन फारम भर्ने भराउने सम्बन्धी सुचना image
2023-11-09 General Notices रजिष्ट्रेशन फाराम (कक्षा ९) image
2023-11-05 General Notices SUPPLYMENTARY RETOTALING RESULT-2079 image
2023-10-08 General Notices जिम्मेवारी तोकिएको सम्बन्धमा image
2023-09-29 General Notices शैक्षिक सत्र २०८० को माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (SEE) सम्बन्धी बार्षिक कार्यतालिका image
2023-09-22 General Notices एसईई पुरक (ग्रेडबृद्धि) परीक्षामा ग्रेडबृद्धि हुने परिक्षार्थीहरु image
2023-09-21 General Notices परिक्षाफल प्रकाशन सम्बन्धी विज्ञत्ती
2023-08-30 General Notices उत्तरपुस्तिका पुन परीक्षण सम्बन्धी सुचना image
2023-08-12 General Notices परिपत्र सम्बन्धमा image
2023-08-10 General Notices आवश्यक सहयोग सम्बन्धमा image
2023-08-07 General Notices उत्तरपुस्तिका हेर्न दिने निवेदनको नमूना image
2023-08-07 General Notices उत्तरपुस्तिका हेर्न निवेदन दिने सम्बन्धी सुचना image
2023-08-07 General Notices RETOTALING RESULT SEE 2079 ( चौथो लट ) image
2023-08-06 General Notices RETOTALING RESULT SEE 2079 ( तेस्रो लट ) image
2023-08-01 General Notices RETOTALING RESULT SEE 2079 ( दोस्रो लट ) image
2023-07-26 General Notices RETOTALING RESULT SEE 2079 ( पहिलो लट ) image
2023-07-20 General Notices नतिजा प्रकाशन भएको मितिले ६ महिना पछि नाम, थरको हिज्जे र जन्ममिति सच्याउनका लागि पेश गर्नुपर्ने आवश् image
2023-07-10 General Notices २०७९ सालको एसईई पुरक (ग्रेडबृद्धि) परीक्षाको समय तालिका सम्बन्धी सुचना image
2023-07-10 General Notices एसइइ २०७९ को पुनर्योग सम्बन्धी सुचना image
2023-07-09 General Notices २०७९ सालको एसईई पुरक (ग्रेडबृद्धि) परीक्षामा सम्मिलित हुने परीक्षार्थीहरुले भर्नुपर्ने आवेदन फारम image
2023-07-09 General Notices पुनर्योग फारम image
2023-07-06 General Notices नतिजा प्रकाशन गरिएको image
2023-07-05 General Notices माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (SEE) २०७९ को नतिजा सम्बन्धी विवरण Website, SMS र IVR बाट प्रकाशन हुने सूचन image
2023-06-23 General Notices मिति २०८०।०३।०६ को एसइइ २०७९ को नतिजाको जानकारी गराउने सम्बन्धी सूचना सच्याइएको image
2023-06-21 General Notices SMS, IVR वा Website बाट (एसइइ २०७९) को नतिजाको जानकारी गराउने सम्बन्धी सूचना image
2023-06-20 General Notices आशयको सूचना सम्बन्धमा image
2023-04-21 General Notices Nagarik Badha Patra2080 image
2023-01-29 General Notices SUBJECT CODES 2080 image
2022-08-08 General Notices मिती २०७९/०४/२२ गते सम्मको Missing को नतिजा image
2022-07-31 General Notices २०७८ सालको एसईई पुरक (ग्रेडबृद्धि) परीक्षामा सम्मिलित हुने परीक्षार्थीहरुले भर्नुपर्ने आवेदन फारम image
2022-07-31 General Notices २०७८ सालको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा ग्रेडबृद्धि (पुरक) को समय तालिका सम्बन्धी सूचना image
2022-07-28 General Notices पुनर्योग निवेदन फारम image
2022-07-28 General Notices २०७८ सालको एसईई परीक्षाको पुनर्योग सम्बन्धी सुचना image
2022-07-26 General Notices एसइइ परीक्षा २०७८ को नतिजा सम्बन्धी विवरण Website, SMS / IVR बाट प्रकाशन हुने सूचना image
2022-07-04 General Notices SEE 2078 SMS IVER suchana image
2022-07-01 General Notices आशयको सुचना सम्बन्धमा image
2022-06-14 General Notices झुरा कागजात लिलाम सम्बन्धी बोलपत्र आहवानको सुचान image
2022-06-13 General Notices SEEEMIS_Practical

CLICK HERE TO DOWNLOAD 

2022-04-29 General Notices आशयको सुचना सम्बन्धमा image
2022-04-26 General Notices परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयमा बुझाउने उत्तरपुस्तिकाहरु image
2022-04-22 General Notices धन्यबाद ज्ञापन image
2022-03-31 General Notices Invitation for Bids for the Printing & Delivery of SEE Ledger, Grade Sheet, Certificate & Mark Slip image
2022-02-17 General Notices एसइइ परीक्षा २०७८, मा अयोग्यहुने परीक्षार्थीहरुको विवरण पठाउने फारम image
2022-02-11 General Notices SEE-2078 ROUTINE image
2022-02-06 General Notices Theory Marks र Practical Marks को विवरण image
2022-02-03 Press Release Practical Marks Entry Format image
2021-11-23 General Notices आशयको सुचना सम्बन्धमा image
2021-11-11 General Notices सहभागी पठाईदिने सम्बन्धमा image
2021-10-01 General Notices २०७८ सालमा सन्चालन हुने माद्यामिक शिक्षा परीक्षा कक्षा-१० एसईई मा समावेश हुनका लागि आवेदन फारम भर्ने image
2021-10-01 General Notices माद्यामिक शिक्षा परीक्षा कक्षा-१० एसईई २०७९ मा समावेश हुनकालागी रजिस्ट्रेशन फारम भर्ने भराउने सम्बन् image
2021-09-12 General Notices Invitation for Bids for the Supply and Delivery of 2000 Line Matrix Printer image
2021-08-07 General Notices वि.सं. २०७७ को माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (SEE) कक्षा १०को नतिजा प्रमाणिकरण सम्बन्धी प्रेस विज्ञप्ति image
2021-08-06 General Notices एसइइ परीक्षा २०७७ को नतिजा सम्वन्धी विवरण Website , sms र IVR बाट प्रकाशन हुने सूचना image
2021-07-19 General Notices SMS,IVR वा WEBSITE बाट (एसईई २०७७) को नतिजाको जानकारी गराउने सम्बन्धी सुचना image
2021-07-07 General Notices SEE नतिजाको समष्टिगत विवरण पठाउने ढाँचा
2021-06-28 General Notices DOWNLOAD SEEMIS

DOWNLOAD

2021-06-28 General Notices DOWNLOAD VPN

DOWNLOAD

2021-06-14 General Notices माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (SEE) कक्षा १० को विद्यार्थी मूल्याङ्कन, नतिजा प्रकाशन तथा प्रमाणीकरण कार्यव image
2021-06-14 General Notices माध्यमिक शिक्षा परीक्षा कक्षा १० को मूल्यांकन विवरण पठाउने सम्बन्धी सुचना image
2021-06-02 General Notices ब्रोसर विधिबाट प्रिन्टर खरिद सम्बन्धी प्रस्ताव आव्हानको सूचना image
2021-05-24 General Notices बिद्यालय सम्बन्धी विवरण पठाउने FORMAT
2021-04-06 General Notices आशयको सूचना सम्बन्धमा image
2021-03-30 General Notices संस्कृत तर्फको विद्यार्थीहरुको विवरण पठाउने सम्बन्धमा । image
2021-03-25 General Notices अयोग्य फारम image
2021-03-18 General Notices शिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वाहनको सुचना image
2021-03-15 General Notices सहभागी पठाई दिने वारे image
2021-03-10 General Notices परिक्षा केन्द्र तथा प्रयोगात्मक अंक पठाउने सम्बन्धमा image
2021-03-10 General Notices २०७७ सालको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (नियमित, ग्रेडबृद्धि तथा प्राविधिक) को समय तालिका सम्बन्धी सुचना image
2021-03-07 News Practical Marks Preparation Sample image
2021-03-07 News SEE CENTER 2077 SAMPLE
2021-03-03 General Notices ग्रेडसिट एकिकृत गर्ने सम्बन्धी जरुरी सूचना image
2021-03-03 General Notices ग्रेडसिट एकीकृतको लागि निवेदन image
2021-02-01 General Notices आवेदन फाराम भर्ने म्याद थप सम्बन्धी सूचना image
2020-12-30 General Notices Regarding registration form fill up image
2020-12-30 General Notices Application Notice image
2020-12-30 General Notices Registration Notice image
2020-07-30 General Notices SMS/IVR NOTICE image
2020-07-11 General Notices MARKS UPLOAD TUTORIAL

CLCIK HERE

2020-06-30 General Notices SEE2076 Student Record Download (Guide)

एस.ई.ई २०७६ विद्यार्थीहरुको विवरण डाउनलोड गर्न यहा Click गर्नुहोस

image
2020-03-19 General Notices माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (SEE) स्थगित भएको सूचना l image