Go to OLD SITE  सोमवार,८ आश्विन,२०८०(Monday,25 September,2023 )    01-6630739 / 01-6630819   slcoce@hotmail.com Check Email logo नेपाली logo ENG
Published Date Category Title Description Download
2023-09-22 General Notices एसईई पुरक (ग्रेडबृद्धि) परीक्षामा ग्रेडबृद्धि हुने परिक्षार्थीहरु image
2023-09-21 General Notices परिक्षाफल प्रकाशन सम्बन्धी विज्ञत्ती
2023-08-30 General Notices उत्तरपुस्तिका पुन परीक्षण सम्बन्धी सुचना image
2023-08-12 General Notices परिपत्र सम्बन्धमा image
2023-08-10 General Notices आवश्यक सहयोग सम्बन्धमा image
2023-08-07 General Notices उत्तरपुस्तिका हेर्न दिने निवेदनको नमूना image
2023-08-07 General Notices उत्तरपुस्तिका हेर्न निवेदन दिने सम्बन्धी सुचना image
2023-08-07 General Notices RETOTALING RESULT SEE 2079 ( चौथो लट ) image
2023-08-06 General Notices RETOTALING RESULT SEE 2079 ( तेस्रो लट ) image
2023-08-01 General Notices RETOTALING RESULT SEE 2079 ( दोस्रो लट ) image
2023-07-26 General Notices RETOTALING RESULT SEE 2079 ( पहिलो लट ) image
2023-07-20 General Notices नतिजा प्रकाशन भएको मितिले ६ महिना पछि नाम, थरको हिज्जे र जन्ममिति सच्याउनका लागि पेश गर्नुपर्ने आवश् image
2023-07-10 General Notices २०७९ सालको एसईई पुरक (ग्रेडबृद्धि) परीक्षाको समय तालिका सम्बन्धी सुचना image
2023-07-10 General Notices एसइइ २०७९ को पुनर्योग सम्बन्धी सुचना image
2023-07-09 General Notices २०७९ सालको एसईई पुरक (ग्रेडबृद्धि) परीक्षामा सम्मिलित हुने परीक्षार्थीहरुले भर्नुपर्ने आवेदन फारम image
2023-07-09 General Notices पुनर्योग फारम image
2023-07-06 General Notices नतिजा प्रकाशन गरिएको image
2023-07-05 General Notices माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (SEE) २०७९ को नतिजा सम्बन्धी विवरण Website, SMS र IVR बाट प्रकाशन हुने सूचन image
2023-06-23 General Notices मिति २०८०।०३।०६ को एसइइ २०७९ को नतिजाको जानकारी गराउने सम्बन्धी सूचना सच्याइएको image
2023-06-21 General Notices SMS, IVR वा Website बाट (एसइइ २०७९) को नतिजाको जानकारी गराउने सम्बन्धी सूचना image
2023-06-20 General Notices आशयको सूचना सम्बन्धमा image
2023-05-09 General Notices Invitation for Bids

DOWNLOAD

2023-05-04 General Notices SEE Practical Mark Entry

CLICK HERE TO DOWNLOAD SOFTWARE

2023-04-27 General Notices बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना सम्बन्धमा image
2023-04-21 General Notices Nagarik Badha Patra2080 image
2023-04-12 General Notices कृतज्ञता एवम् धन्यवाद ज्ञापन ! image
2023-03-30 General Notices एस.ई.ई कक्षा - १० सम्बन्धमा जारी अपिल image
2023-03-30 General Notices स्पस्ट पारिएको image
2023-03-29 General Notices आवश्यक सहयोग तथा समन्वय सम्बन्धमा image
2023-03-28 General Notices निर्णय कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा image
2023-03-03 General Notices संशोधित सूचना image
2023-03-03 General Notices रजिष्ट्रेशन फाराम भर्ने सूचना image
2023-01-29 General Notices SUBJECT CODES 2080 image
2023-01-29 General Notices २०७९ सालको माद्यमिक शिक्षा परीक्षाको समय तालिका image
2023-01-26 General Notices दृष्टिविहिन विद्यालय / विद्यार्थी विवरणः २०७९ फारम image
2023-01-03 General Notices प्राविधिक र संस्कृत तर्फका विद्यार्थी विवरण २०७९ image
2022-12-22 General Notices आबेदन फारम सम्बन्धी स्पष्ट परीएको image
2022-11-27 General Notices Retotaling (Supplementary) मा Grade परिवर्तन भएका Symbol Number हरु image
2022-10-15 News Supplementary Exam Result 2078 image
2022-10-12 General Notices शैक्षिक सत्र २०७९ को परीक्षा सम्बन्धी वार्षिक कार्यतालिका image
2022-09-29 Press Release २०७८ सालको एसईई ग्रेडबृद्धि (पुरक) परीक्षाको पुनर्योग सम्बन्धी सुचना image
2022-08-29 General Notices Retotaling मा Grade परिवर्तन नभएका Symbol Number हरु image
2022-08-26 General Notices मिती २०७९-०५-१० गते सम्मको Missing/Retotaling को नतिजा image
2022-08-25 News मिती २०७९-०५-०८ गते सम्मको Missing/Retotaling को नतिजा image
2022-08-11 General Notices मिती २०७९-०४-२५ गते सम्मको Missing/Retotaling को नतिजा image
2022-08-08 General Notices मिती २०७९/०४/२२ गते सम्मको Missing को नतिजा image
2022-07-31 General Notices २०७८ सालको एसईई पुरक (ग्रेडबृद्धि) परीक्षामा सम्मिलित हुने परीक्षार्थीहरुले भर्नुपर्ने आवेदन फारम image
2022-07-31 General Notices २०७८ सालको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा ग्रेडबृद्धि (पुरक) को समय तालिका सम्बन्धी सूचना image
2022-07-28 General Notices पुनर्योग निवेदन फारम image
2022-07-28 General Notices २०७८ सालको एसईई परीक्षाको पुनर्योग सम्बन्धी सुचना image
2022-07-26 General Notices एसइइ परीक्षा २०७८ को नतिजा सम्बन्धी विवरण Website, SMS / IVR बाट प्रकाशन हुने सूचना image
2022-07-04 General Notices SEE 2078 SMS IVER suchana image
2022-07-01 General Notices आशयको सुचना सम्बन्धमा image
2022-06-14 General Notices झुरा कागजात लिलाम सम्बन्धी बोलपत्र आहवानको सुचान image
2022-06-13 General Notices SEEEMIS_Practical

CLICK HERE TO DOWNLOAD 

2022-04-29 General Notices आशयको सुचना सम्बन्धमा image
2022-04-26 General Notices परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयमा बुझाउने उत्तरपुस्तिकाहरु image
2022-04-22 General Notices धन्यबाद ज्ञापन image
2022-03-31 General Notices Invitation for Bids for the Printing & Delivery of SEE Ledger, Grade Sheet, Certificate & Mark Slip image
2022-02-17 General Notices एसइइ परीक्षा २०७८, मा अयोग्यहुने परीक्षार्थीहरुको विवरण पठाउने फारम image
2022-02-11 General Notices SEE-2078 ROUTINE image
2022-02-06 General Notices Theory Marks र Practical Marks को विवरण image
2022-02-03 Press Release Practical Marks Entry Format image
2021-11-23 General Notices आशयको सुचना सम्बन्धमा image
2021-11-11 General Notices सहभागी पठाईदिने सम्बन्धमा image
2021-10-01 General Notices २०७८ सालमा सन्चालन हुने माद्यामिक शिक्षा परीक्षा कक्षा-१० एसईई मा समावेश हुनका लागि आवेदन फारम भर्ने image
2021-10-01 General Notices माद्यामिक शिक्षा परीक्षा कक्षा-१० एसईई २०७९ मा समावेश हुनकालागी रजिस्ट्रेशन फारम भर्ने भराउने सम्बन् image
2021-09-12 General Notices Invitation for Bids for the Supply and Delivery of 2000 Line Matrix Printer image
2021-08-07 General Notices वि.सं. २०७७ को माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (SEE) कक्षा १०को नतिजा प्रमाणिकरण सम्बन्धी प्रेस विज्ञप्ति image
2021-08-06 General Notices एसइइ परीक्षा २०७७ को नतिजा सम्वन्धी विवरण Website , sms र IVR बाट प्रकाशन हुने सूचना image
2021-07-19 General Notices SMS,IVR वा WEBSITE बाट (एसईई २०७७) को नतिजाको जानकारी गराउने सम्बन्धी सुचना image
2021-07-07 General Notices SEE नतिजाको समष्टिगत विवरण पठाउने ढाँचा
2021-06-28 General Notices REPORT GENERATOR DOWNLOAD

DOWNLOAD

2021-06-28 General Notices DOWNLOAD SEEMIS

DOWNLOAD

2021-06-28 General Notices DOWNLOAD VPN

DOWNLOAD

2021-06-14 General Notices माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (SEE) कक्षा १० को विद्यार्थी मूल्याङ्कन, नतिजा प्रकाशन तथा प्रमाणीकरण कार्यव image
2021-06-14 General Notices माध्यमिक शिक्षा परीक्षा कक्षा १० को मूल्यांकन विवरण पठाउने सम्बन्धी सुचना image
2021-06-02 General Notices ब्रोसर विधिबाट प्रिन्टर खरिद सम्बन्धी प्रस्ताव आव्हानको सूचना image
2021-05-24 General Notices बिद्यालय सम्बन्धी विवरण पठाउने FORMAT
2021-04-06 General Notices आशयको सूचना सम्बन्धमा image
2021-03-30 General Notices संस्कृत तर्फको विद्यार्थीहरुको विवरण पठाउने सम्बन्धमा । image
2021-03-25 General Notices अयोग्य फारम image
2021-03-18 General Notices शिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वाहनको सुचना image
2021-03-15 General Notices सहभागी पठाई दिने वारे image
2021-03-10 General Notices परिक्षा केन्द्र तथा प्रयोगात्मक अंक पठाउने सम्बन्धमा image
2021-03-10 General Notices २०७७ सालको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (नियमित, ग्रेडबृद्धि तथा प्राविधिक) को समय तालिका सम्बन्धी सुचना image
2021-03-07 News Practical Marks Preparation Sample image
2021-03-07 News SEE CENTER 2077 SAMPLE
2021-03-03 General Notices ग्रेडसिट एकिकृत गर्ने सम्बन्धी जरुरी सूचना image
2021-03-03 General Notices ग्रेडसिट एकीकृतको लागि निवेदन image
2021-02-01 General Notices आवेदन फाराम भर्ने म्याद थप सम्बन्धी सूचना image
2020-12-30 General Notices Regarding registration form fill up image
2020-12-30 General Notices Application Notice image
2020-12-30 General Notices Registration Notice image
2020-07-30 General Notices SMS/IVR NOTICE image
2020-07-11 General Notices MARKS UPLOAD TUTORIAL

CLCIK HERE

2020-06-30 General Notices SEE2076 Student Record Download (Guide)

एस.ई.ई २०७६ विद्यार्थीहरुको विवरण डाउनलोड गर्न यहा Click गर्नुहोस

image
2020-03-19 General Notices माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (SEE) स्थगित भएको सूचना l image